Rezultate

Rezultatele proiectului, la finalul implementării sale, vor viza în esenţă realizarea unor activităţi care se referă la:

  1. Imbunătăţirea capacităţii administrative a personalului MT în domeniul strategic şi elaborarea strategiei generale in sectorul de transport si infrastructura şi coroborarea acesteia cu strategiile existente la nivelul transportului modal şi cu Master Planul ce urmeaza a fi elaborat, precum şi creşterea capacităţii instituţionale a MT pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii cuprinzătoare care să acopere toate modurile de transport. Aceasta activitate va conduce la îmbunătăţirea calificării profesionale a personalului MT pentru o planificare corespunzatoare a tuturor activitatilor din domeniul transporturilor, la o prioritizare judicioasa a obiectivelor de investitii asa incat termenele de finalizare a acestora sa fie corespunzatoare programelor asumate de Romania fata de CE, imbunatatirea starii tehnice a infrastructurii rutiere si feroviare a Romaniei (activitatea nr.2 lit a );
  2. Pregătirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate al ministerului implicat in elaborarea de politici publice, strategii, normative , metodologii si implementarea de proiecte, imbunatatindu-se capacitatea institutionala a ministerului (activitatea nr.2 lit.a).
  3. Elaborarea unui Raport privind organizarea MT, contribuţia părţilor interesate la Master plan şi strategia generală de sector, precum şi legătura cu alte iniţiative în acest sens (cum ar fi strategia pentru sectorul aviaţiei şi aeroporturi), corelandu-se astfel toate activitatile in domeniul planificarii strategice ceea ce va conduce la coerenta intre toate modurile de transport (activitatea nr.2, lit b);
  4. Îmbunătăţirea sistemului de guvernanţă corporativă a companiilor aflate în subordinea/sub autoritatea sau în coordonarea MT, aceasta conducand la cresterea profitabilitatii acestor companii si reducerea arieratelor in concordanta cu Acordul incheiat intre Guvernul Romaniei si Fondul Monetar International. Întocmirea unui Raport privind Contractele de performanţă multianuale încheiate între minister şi companiile ce administreaza infrastructura de transport sau furnizeza servicii in domeniul transporturilor şi revizuirea acestor contracte de performanţă multianuale în scopul creşterii performanţei manageriale , orientarii activitatii manageriale catre tehnocrati selectati pe criterii transparente de inalta pregatire profesionala si asigurarii autonomiei acestora in aplicarea politicii manageriale (activitatea nr.2, lit.c).
  5. Contracte revizuite încheiate între minister şi administratorii retelelor de infrastructură cu respectarea strategiei generale a MT (pct.1.) şi a reglementărilor europene (activitatea nr.2 lit.d).
  6. Elaborarea unui plan de măsuri pentru transpunerea în legislaţia româneascăprivind transportul rutier a tuturor reglementărilor europene care lipsesc în prezent (activitatea 2 lit.e).
  7. Revizuirea metodologiilor şi standardelor existente utilizate de către minister şi administratorii de infrastructură prin definirea şi aplicarea unor metode de evaluare a principiilor actuale de recuperare a costurilor aplicate în transportul rutier şi feroviar urmarindu-se imbunatatirea mecanismelor de finantare din fonduri publice a obiectivelor de investitii din domeniul infrastructurii de transport si cresterea eficientei cheltuirii banului public (activitatea nr.4 lit. a şi b).
  8. Elaborarea unui Raport de sinteză privind situatia şi nivelul subvenţiilor din transportul intermodal şi propunerea unor noi proceduri si mecanisme privind calculul si acordarea subvenţiilor. Aceasta va conduce la orientarea subventiei catre cei care, cu adevarat, se justifica a avea nevoie de ea -activitatea nr.4, lit c (corectat in cerere era scris 3).
  9. Elaborarea unui Raport privind analiza comparativă privind costurile infrastructurii de transport în România în raport cu celelalte ţări europene vecine României care va conţine şi metodologia de monitorizare a costurilor investiţiilor de la momentul proovării acestora până la momentul finalizării lor (activitatea nr.5)
  10. Înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, reglementându-se astfel autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de transport public în Bucureşti şi zona metropolitană limitrofă, pentru transportul cu metroul, autobuze, tramvaie, troleibuze, tren regional, transport nemotorizat . Odata infiintata aceasta autoritate va stabili strategia de dezvoltare integrata a transportului public pe aria sa de competenta, va asigura o coordonare unitara a transportului in mun Bucuresti, va implementa instrumente de coordonare a vanzarilor de bilete de calatorie comune , asigurand integrarea politicii tarifare. Toate acestea vor conduce la cresterea calitatii si atractivitatii serviciului public privind transportul urban si implicit la cresterea mobilitatii populatie din municipiul Bucuresti si zonele limitrofe acestuia (activitatea nr.6).

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank