Parteneriat

               CONTRACT BANCA MONDIALӐ - Advisory Services on assistance to Ministry of Transport and Infrastructure to strengthen strategic planning in the transport sector

A.Componente incluse ȋn contract:

Componenta 1
: sprijinirea consolidării planificării strategice a Beneficiarului şi îmbunătăţirii guvernanţei sectorului transporturilor
Activitӑți incluse ȋn Componenta 1
 1. Planificare strategicӑ
 2. Planificare ȋn transporturi pe termen lung
 3. Guvernanța corporativӑ
 4. Revizuirea contractelor de servicii privind infrastructura rutierӑ și feroviarӑ
 5. Aspectele legale privind transportul rutier
Componenta 2: îmbunătăţirea capacităţii Beneficiarului de a evalua cerinţele de finanţare a infrastructurii rutiere şi feroviare, mecanismele de finanţare şi opţiunile de recuperare a costurilor conforme cu reglementările UE
Activitӑți incluse ȋn Componenta 2
a.Revizuirea metodologiilor, principiilor si practicilor curente ale ministerului privind recuperarea costurilor infrastructurii rutiere si feroviare; estimarea costurilor infrastructurii rutiere si feroviare; analiza optiunilor de recuperare a costurilor infrastructurii rutiere si feroviare in concordanta cu strategia ministerului si cu reglementarile europene;
b.Identificarea schimbarilor procedurale si metodologice necesare in vederea imbunatatirii infrastructurii rutiere si feroviare din Romania si dezvoltarea de modele de cost a infrastructurii rutiere si feroviare care sa poata fi in permanenta actualizate de catre minister in colaborare cu institute de cercetari si institutii de invatatamant superior autohtone.
c.Determinarea de principii privind cererile de finantare a infrastructurii rutiere si feroviare;
d. Identificarea mecanismelor de finantare a infrastructurii rutiere si feroviare care urmează să fie aplicate şi sprijinite pentru a fi puse in aplicare.

Componenta 3:
creşterea capacităţii Beneficiarului de a evalua şi monitoriza eficienţa costurilor proiectelor de investiţii .
Activitӑți incluse ȋn Componenta 3
a. Dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a costurilor de executie a infrastructurii rutiere pentru contractele existente in scopul imbunatatirii costurilor finale, incluzand recomandari privind modele de contracte pentru procedurile de achizitii publice si de contracte de management.
b. Analiza comparativa intre costurile de realizare a infrastructurii rutiere din Romania si costurile de realizare a infrastructurii rutiere in state vecine / similare din punct de vedere geografic Romaniei
c.Evaluarea impactului standardelor de cost propuse de minister si aprobate de Guvern   asupra îmbunătăţirii procesului de contractare, precum şi implementarea cusucces a contractelor incheiate urmare procedurilorde achiziţii publice efectuate în anii 2009 şi 2010;
d. Revizuirea contractelor recente pentru construirea de infrastructura rutiera pentru a identifica factorii cheie care explica diferenta dintre costurile finale de executie a lucrarilor si cele estimate in faza de studii de fezabilitate , proiectare, sau in faza de atribuire in urma procedurilor de achizitii publice.

Componenta 4:
sprijin pentru dezvoltarea capacităţii Beneficiarului de coordonare şi planificare strategică a transportului urban în zona metropolitană Bucureşti
Activitӑți incluse ȋn Componenta 4:
a. Stabilirea Autoritatii Metropolitane de Transport Urban in Bucuresti prin: finalizarea legislatiei necesare infiintarii acestei autoritati, incluzand asigurarea personalului si bugetului operational de tranzitie.
b.Dezvoltarea si implementarea unui plan deacţiunipentru inceperea activitatii Autoritatii Metropolitane de Transport incluzand: dezvoltarea de politici si proceduri operationale, dezvoltarea de politici si proceduri de recrutare a personalului autoritatii, si implementarea de principii si proceduri care sa asigure transparenta relatiilor contractuale dintre autoritatile publice (minister, primarii, prefecturi) si Autoritate, buna guvernanta corporativa si selectarea transparenta, pe principii de performanta, a echipei manageriale.
c. Personal si program de formare a personalului: implementarea unui plan de recrutare a personalului cheie si dezvoltarea si implementarea unui program de formare profesionala pentru echipa de management si pentru personalul autoritatii.
d. Strategie si planificare pe termen lung a transportului urban: Dezvoltarea primei strategii a autoritatii si elaborarea structurilor si procedurilor pentru planificare strategica; initierea autoritatii in realizarea mandatelor sale referitor la planificarea pe termen lung a transportului urban pornind de la Master Planul de Transport Urban in Mun. Bucuresti curent si la furnizarea de servicii si infrastructura.

B.Stadiu contract la data de 14.03.2013:
a.Livrabile predate:
1.Raportul privind aspectele juridice ale transportului rutier- recepționat prin PV nr. 45423/16.10.2012
2.Raportul privind dezvoltarea Autoritӑții Metropolitane de Transport București- recepționat prin PV nr. 43753/05.10.2012
3. Strategia de transport ȋn comun pe termen lung- recepționat prin PV nr. 46917/19.10.2012
4. Planul strategic ȋn sectorul transport și infrastructurӑ- recepționat prin PV nr. 56816/21.12.2012
5.Raportul privind costurile de construcție a drumurilor- recepționat prinPV nr. 56814/21.12.2012
6. Ghid pentru implementarea guvernanței corporative a ȋntreprinderilor publice- draft- nu existӑ Proces Verbal momentan, se așteaptӑ ultima variantӑ ȋn limba romȃnӑ transmisӑ cu adresӑ oficialӑ.
b.Misiuni Banca Mondialӑ martie 2012-martie 2013:
 • Misiune 0-martie 2012- discuții preliminare demarare contract/chestiuni organizatorice
 • Misiune I- 15-25 mai 2012
Workshop-uri organizate:
a.Workshop Coaching dezvoltare echipӑ- 16 mai 2012
b.Workshop guvernanțӑ corporativӑ- 17 mai 2012
c.Workshop planificare strategicӑ-21 mai 2012
d.Worksop transport urban- 22 mai 2012
 • Misiune II-16-27 iulie 2012
Workshop-uri organizate:
a.Workshop tehnici de negociere- 19 iulie 2012
b.Workshop guvernanțӑ corporativӑ- 26 iulie 2012
c.Workshop planificare strategicӑ-9 august 2012
 • Misiune III- 24 septembrie 2012-5 octombrie 2012
Workshop-uri organizate:
a.Workshop transport urban- 31 octombrie 2012
b.Workshop guvernanțӑ corporativӑ- 4 octombrie 2012
c.Workshop planificare strategicӑ- 3 octombrie 2012
 • Misiune IV- 10-14 decembrie 2012
Workshop dezvoltare capacitӑți de facilitator- 12 decenbrie 2012
 • Misiune V- 22 ianuarie 2013-1 februarie 2013
Workshop-uri organizate:
a.Workshop transport urban- training pentru angajații AMTB- 30 ianuarie 2013
b.Workshop guvernanțӑ corporativӑ- training membri CA numiți conform OUG 109/2011- 29-30 ianuarie 2013

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank