Obiective

Obiectiv general :

Creşterea capacităţii Ministerului Transporturilor de elaborare a unei strategii generale în sectorul de transport şi infrastructurii, care poate fi susţinută prin intermediul unui Master Plan de dezvoltare, ce-i va permite să planifice utilizarea resurselor comunitare şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor UE.

Scop:

Acest proiect se încadrează în Axa prioritară 1 a programului POD CA: "Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice – DMI 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale ".
Scopul proiectului este acela de a îmbunătăţi capacitatea instituţională a MT pentru a elabora şi implementa o strategie generală (integrata) a sectorului transporturi si infrastructura si de a elabora planuri strategice pe termen lung.
 

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank