Comunicat de presă - Seminar cu tema "Consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor"

In perioada 3-5 decembrie 2013 se va desfăşura Seminarul privind „Consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor” organizat de Ministerul Transporturilor (MT) şi Banca Mondială în cadrul serviciilor de consultanţă privind consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor. Seminarul va avea ca temă cadrul general al guvernanţei corporative, explicat atât din perspectiva Guvernului, cât şi din perspectiva investitorilor străini, ilustrând poveşti de succes relevante din toată lumea. Scopul instruirii este realizarea unui schimb de experienţă privind rolurile şi responsabilităţile consiliilor de administraţie, relaţia acestora cu acţionarul, bunele practici de guvernanţă corporativă din întreprinderile de stat şi modurile practice de asigurare a implementării cu succes a cerinţelor introduse de Ordonanţa de Urgenţă 109/2011.

O atenţie specială va fi acordată Ghidului Ministerului pentru Guvernanţa corporativa in Întreprinderile de Stat, care evidenţiază principiile, regulile şi procedurile cheie asociate cu o bună implementare a responsabilităţilor MT în calitate de acţionar.

Participanţii vor fi angajaţii Ministerului Transporturilor precum şi membrii consiliilor de administraţie din întreprinderile de stat aflate în coordonarea/subordonarea Ministerului Transporturilor.

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank