Contracte

Pentru implementarea proiectului au fost incheiate urmatoarele contracte:

-
Contract de asistenta tehnica cu Banca Mondiala, incheiat in data de 19.03.2012, in valoare de aproximativ 13.148.053,65 lei, fara TVA (cursul BNR din 19 martie 2012);
-
Servicii de consultantă pentru recrutare resurse umane - personal de conducere la intreprinderile publice (societati comerciale, companii nationale) aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor - Acordul Cadru incheiat cu Asocierea Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors&Accountants SRL, D&B David si Baias SCA si George Butunoiu Group SRL, in data de 15.06.2012 cu 3 contracte subsecvente;
-
Contract de consultanta management proiect, incheiat in data de 15.11.2012, cu SC Romair Consulting SRL, in valoare de 621.000 lei, fara TVA;
-
Contract de prestări servicii privind comunicarea şi publicitatea, incheiat in data de 12.11.2012, cu SC Agrafics Communication SRL, in valoare de 538.898 lei, fara TVA;
-
Achiziţia de materiale consumabile (papetarie), incheiata in data de 16.11.2012, cu SC VALDI SISTEM SRL, in valoare totala de 15.142,75, fara TVA.
-
Achiziţia de mobilier, incheiata in data de 27.06.2013, cu SC SEMBAZURU ART SRL in valoare de 20.718 lei.
-
Achizitia de servicii de traducere si interpretariat, in valoare de 63.000 lei, fara TVA.

Urmeaza sa se incheie
urmatoarele contracte:
-
Contract de achizitie servicii difuzare spoturi TV;
-
Contract de prestari servicii audit financiar;

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank