Comunicat AMTB

Ministerul Transporturilor a organizat în data de 3-4 martie 2014, începând cu ora 9:00, la hotel Marshal Garden, seminarul privind dezvoltarea transportului urban în zona metropolitană Bucureşti.

Citește mai departe:Comunicat AMTB

Comunicat de presă - Seminar cu tema "Consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor"

In perioada 3-5 decembrie 2013 se va desfăşura Seminarul privind „Consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor” organizat de Ministerul Transporturilor (MT) şi Banca Mondială în cadrul serviciilor de consultanţă privind consolidarea guvernanţei corporative în sectorul transporturilor. Seminarul va avea ca temă cadrul general al guvernanţei corporative, explicat atât din perspectiva Guvernului, cât şi din perspectiva investitorilor străini, ilustrând poveşti de succes relevante din toată lumea. Scopul instruirii este realizarea unui schimb de experienţă privind rolurile şi responsabilităţile consiliilor de administraţie, relaţia acestora cu acţionarul, bunele practici de guvernanţă corporativă din întreprinderile de stat şi modurile practice de asigurare a implementării cu succes a cerinţelor introduse de Ordonanţa de Urgenţă 109/2011.

O atenţie specială va fi acordată Ghidului Ministerului pentru Guvernanţa corporativa in Întreprinderile de Stat, care evidenţiază principiile, regulile şi procedurile cheie asociate cu o bună implementare a responsabilităţilor MT în calitate de acţionar.

Participanţii vor fi angajaţii Ministerului Transporturilor precum şi membrii consiliilor de administraţie din întreprinderile de stat aflate în coordonarea/subordonarea Ministerului Transporturilor.

Comunicat de presă - Seminar cu tema "Planificare Strategică"

Ministerul Transporturilor organizează în perioada 20-22 Noiembrie 2013, seminarul cu tema “Planificare Strategică”, parte a proiectului „Suport pentru punerea ȋn aplicare a unei strategii generale ȋn sectorul de transport şi infrastructură” cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 38774.

Citește mai departe:Comunicat de presă - Seminar cu tema "Planificare Strategică"

Comunicat de presă - Conferinţă lansare proiect, 05.03.2013

Ministerul Transporturilor a desfăşurat conferinţa de lansare a proiectului „Suport pentru punerea ȋn aplicare a unei strategii generale ȋn sectorul de transport şi infrastructură”, la sala de conferinţe a Ministerului, în data de 5 martie 2013, începând cu ora 09.00.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 38774.

Obiectivul general al proiectului ȋl reprezintă ceşterea capacităţii Ministerului Transporturilor de elaborare a unei strategii generale în sectorul detransport şi infrastructură, care poate fi susţinută prin intermediul unui Master Plan de dezvoltare, ce-i va permite să planifice utilizarea resurselor comunitare şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor UE.

Scopul proiectului ȋl constituie ȋmbunătăţirea capacităţii instituţionale a MT pentru a elabora şi implementa o strategie generală (integrata) a sectorului transporturi şi infrastructură şi de a elabora planuri strategice pe termen lung.

Citește mai departe:Comunicat de presă - Conferinţă lansare proiect, 05.03.2013

Newsletter

Beneficiarul proiectului

Guvernul României - Ministerul Transportului

Asistență tehnică

The World Bank